info@rechtswinkelnieuwwest.nl Wolbrantskerkweg 54, Amsterdam

Weigert een wederpartij een overeenkomst na te komen?

Dan is het mogelijk om een schadevergoeding te vorderen. Wij helpen u graag.

Verbintenissenrecht

Dagelijks komen er verbintenissen uit overeenkomst tot stand. Van het kopen van een boek in een winkel tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst of zelfs het kopen van een woning. Dagelijks maakt u overeenkomsten waar u niet voor heeft getekend. Dit zorgt ervoor dat verbintenissenrecht een behoorlijk breed rechtsgebied is, waar consumenten en ondernemers dagelijks mee te maken krijgen. Kortom, een verbintenis (ook wel overeenkomst genoemd) is niets andes dan een afspraak tussen twee of meer partijen.

Maar iedere overeenkomst die aan worden gegaan heeft rechten en plichten (regels) die gelden bij de overeenkomst. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in het verbintenissenrecht. De partijen die een overeenkomst aan gaan mogen van elkaar verwachten dat ieder zich aan de afspraak houdt. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de andere partij zich beroepen op het verbintenissenrecht.

Wat valt onder verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht regelt de juridische verhouding tussen twee of meer partijen. Het verbintenissenrecht is een veelomvattend rechtsgebied en omvat onder andere het contractenrecht en “de onrechtmatige daad”. Binnen dit rechtsgebied vallen onder andere de onderwerpen:

  • Overeenkomsten (totstandkoming)
  • Dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden
  • Wanprestatie
  • Recht op schadevergoeding
  • Aansprakelijkheid
  • Ontbinding
  • Onrechtmatige daad

Hulp bij niet naleven van verbintenissenrecht

Gelukkig mag u er vanuit gaan dat de meeste dagelijkse overeenkomsten een goed verloop hebben. Maar wat degene waar je een overeenkomst mee aan bent gegaan niet levert wat hij of zij heeft beloofd? In dit geval is er sprake van wanprestatie. In enkele gevallen kunt u dan alsnog een nakoming van de overeenkomst vorderen.

Indien dit niet mogelijk is of de wederpartij weigert alsnog om de overeenkomst na te komen, dan is het mogelijk om een schadevergoeding te vorderen. Onder wanprestatie worden ook beschadigde of kapotte producten verstaan. Verreweg de meest belangrijke verbintenis uit de wet is de onrechtmatige daad. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat per ongeluk een bal door een raam schopt of dat u met een winkelkar een grote kras in een auto achter laat van iemand anders. Volgens de Nederlandse wet bent u dan verplicht om de schade aan de eigenaar te vergoeden (verbintenis tot schadevergoeding).

Heeft u te maken met een onrechtmatige daad of bent u van mening dat u oneerlijk bent behandeld bij een overeenkomst waarbij de andere partij de overeenkomst niet nakomt? Wij helpen u graag. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op en laat u gratis adviseren.

Gratis inloopspreekuur

Heeft u vragen of zoekt u hulp voor uw situatie? Loop dan binnen tijdens ons gratis spreekuur.

Iedere dinsdag

19:00 – 20:00

Locatie

Wolbrantskerkweg 54
Amsterdam

Afspraak maken?

Ons team van juristen helpt u zo spoedig mogelijk met waar u recht op heeft!

Maak afspraak