info@rechtswinkelnieuwwest.nl Wolbrantskerkweg 54, Amsterdam

Bestuursrecht

Bent u verwikkeld in een situatie waarin uw bestuursorgaan privaatrechtelijk wilt aanspreken, een beroep wilt instellen of bezwaar wilt maken tegen een besluit? Wij van de Rechtswinkel zijn er voor u om u hierbij te ondersteunen. Met onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw belangen optimaal te behartigen.

In de Algemene Wet Bestuursrecht is geregeld dat iedereen een bezwaar mag indienen in geval een bestuursorgaan een besluit heeft gemaakt waar u het niet mee eens bent. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat u dit binnen zes weken doet nadat het besluit is genomen. Het is daarom zaak dat u op tijd actie onderneemt en ook een goed onderbouwd bezwaar indient. De kwaliteit van uw bezwaarschrift kan doorslaggevend zijn voor het aannemen of afwijzen van uw bezwaar. In deze fase staan wij dan ook voor u klaar om u te helpen bij het goed opstellen van een solide bezwaarschrift. Wij zorgen ervoor dat uw belangen goed staan beschreven en gaan op zoek naar de wetten en regels die uw verhaal ondersteunen.

Is uw bezwaar afgewezen en wilt u weten wat u nog meer kunt doen? Wij kunnen uw situatie beoordelen en een advies geven over verdere stappen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld helpen om een beroep in te stellen bij de rechtbank middels een beroepschrift.

Wij kunnen u onder andere helpen op het gebied van:

  • Geschillen met de overheid
  • Indienen van verzoeken voor schorsingen van besluiten bij de bestuursrechter
  • Adviseren en procederen omtrent exploitaties van gronden, structuurplannen, aanlegvergunningen en bestemmingsplannen
  • Begeleiden van beroepsprocedures bij de bestuursrechter tegen afwijzingen van bezwaarschriften
  • Stappen ondernemen bij in beslag genomen rijbewijzen of het niet verlengen hiervan
  • Schrijven van een bezwaarschrift tegen een besluit van bijvoorbeeld de gemeente, belastingdienst, centrale overheid, CBR, provincie of het SVB.
  • Aanvragen van vergunningen
  • Nagaan of een bouwwerk vergunningsvrij is.

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op en laat u gratis adviseren.

Gratis inloopspreekuur

Heeft u vragen of zoekt u hulp voor uw situatie? Loop dan binnen tijdens ons gratis spreekuur.

Iedere dinsdag

19:00 – 20:00

Locatie

Wolbrantskerkweg 54
Amsterdam

Afspraak maken?

Ons team van juristen helpt u zo spoedig mogelijk met waar u recht op heeft!

Maak afspraak